Kontaktné informácie:

 TakeCareCreative s.r.o.

 Horné Predmestie 8/212

 90021 Svätý Jur

 IČO: 50471104

 DIČ: 2120335195

 registrovaná na OR : SRO čv 113527/B

 email@dizajntricko.sk

 telefón: +421 905 798 704

 Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

 Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 Odbor výkonu dozoru

 tel. č.: 02/ 58 272 172 – 3; 02/ 58 272 106

 fax. č.: 02/ 58 272 170

 e-mail: ba@soi.sk

Loading...
Share This